EMAIL RELAY

EMAIL RELAY

Email công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới khách hàng hay các tổ chức như Yahoo, Gmail, Hotmail…. và bị từ chối. Giải pháp email relay dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới các tổ chức email lớn như Yahoo, Gmail, Hotmail… do CSIT cung cấp sẽ đáp ứng được việc email tới các tổ chức này ổn định.

Dịch vụ email này bao gồm mail backup khi công ty bạn có hệ thống đặt tại công ty và tránh các khả năng rủi ro về điện áp, v.v...

  • Khởi tạo ngay lập tức
  • Gửi email từ bất kỳ các địa chỉ IP (ADSL, FTTH, Lease line…)
  • Hỗ trợ nhiều port cho SMTP phòng tránh trường hợp bị firewall
  • Messsage size limit 20MB
  • Hỗ trợ relay thông qua địa chỉ IP, không cần chứng thực (IP Based Authentication)

 

Bản giá dịch vụ:Các tin khác