CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG MICROSOFT EXCHANGE SERVER CÔNG TY VFBS

Tổng quan
Công ty VFBS là một tập đoàn gồm các chuỗi nhà hàng (Domino’s P izza, Burger King, Popeyes). Tính tương tác và ưu 
việt về hình thức thương mại điện tử trong thời đại mới. Sự tiến bộ trong đầu tư hệ thống ứng dụng thiết bị công nghệ 
cao vào toàn hệ thống là phù hợp.
  

Thách thức
Do nhu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng nên việc thay đổi cấu hình phần cứng server phục vụ cho hệ thống Exchange Mail Server là mục đích chính của dự án. Bảo mật thông tin, chống xâm nhập từ xa qua internet. 

Sao lưu dữ liệu khách hàng, tránh email rác quảng cáo là thách thức thường trực. Một thách thức khác là công việc chuyển đổi hệ thống này là phải thực hiện xong trong vòng 01 ngày bao gồm:

  •        Sao lưu dữ liệu email.
  •        Sao lưu dữ liệu hệ thống.
  •        Cài đặt hệ thống mới.
  •        Phục hồi dữ liệu hệ thống qua server mới.
  •        Phục hồi dữ liệu email qua server mới.
  •        Phục hồi toàn bộ các dịch vụ cũ trên server mới.

Với khối lượng công việc xử lý số lượng dữ liệu email cho hơn 500 người mà phải thực hiện trong vòng 01 ngày thật  sự đòi hỏi đội ngũ triển khai phải có trình độ chuyên môn cao nhất và tổ chức phối hợp thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất. Đó là thách thức không dễ dàng.


Giải pháp

Sự sẵn sàng, chuyên môn cao, phối hợp nhóm nhuần nhuyễn bởi các kỹ sư có trìnhđộ cao và hiểu biết sâu rộng về hệ thống CNTT.
  •  Tối ưu và nhanh nhất là buộc sử dụng giải pháp ảo hóa để x ây dựng Server tạm.
  •  Từng bước thực hiện các công việc theo qui trình và tài li ệu của nhóm nghiên cứu công ty CSIT.
Các tin khác