CUNG CẤP SERVER CHO VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP TẬP ĐOÀN ISI CAMBODIA

Tổng quan
Tập đoàn ISI Cambodia là tập đoàn sản xuất thép phục vụ trong xây dựng. Với quy mô của nhà máy sản xuất thép công suất lớn thì vi ệc đầu tư lớn về hệ thống cớ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị tin học, máy móc hiện đại là điều bắt buộc trong hoạt động thường xuyên 24/24 mà một nhà máy cần thiết lập. Tập đoàn ISI đã sớm đặt nó tại Phnom Penh - Cambodia.

Thách thức
Hệ thống ERP Microsoft Dynamic AX đã hoạt động trong nhiều năm. Tập đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh nên số lượng nhân viên kết nối sử dụng hệ thống ERP ngày càng nhiều vì vậy hệ thống server hiện tại không đáp ứng được tốc độ xử lý của ứng dụng. Với yêu cầu đưa ra giải pháp về hệ thống server để giải quyết tốt vấn đề tốc độ của hiệntại và đảm bảo hệ thống server họat động ổn định 24/24 và bảo đảm về tuổi thọ của thiết bị trong định hướng phát triển lâu dài.


Giải pháp
       Thiết kế và chọn lựa cấu hình phần cứng cho hệ thống server.
       Cấu hình RAID và cài đặt Windows 2012 cho các server để ph ục vụ cho hệ thống ERP.

Các tin khác