TRIỀN KHAI HẠ TẦNG CNTT CÔNG TY VĂN LANG

Tổng quan dự án

Văn Lang là công ty chuyên về xử lý  chất thải các nhà máy và khu công nghiệp thuộc tập đoàn UCC với đội ngũ nhân viên và thi công đông đảo

Vì hệ thống CNTT chưa được chuẩn hóa nên phát sinh nhiều vấn đề về server cà quản lý dữ liệu, dẫn đến server và các máy con bị nhiễm virus và nhiều phần mềm, dịch vụ  không hoạt động được, backup dữ liệu rất chậm và khó khăn.

   
   

Giải pháp và thực hiện

Ngày 1 đến ngày 4 

- Khảo sát, tư vấn, thu thập các thông tin hệ thống:  AD, DNS, DHCP, VPN, File server

- Các ứng dụng trên server cũ, PM Kế toán

- Cài đặt server mới, cấu hình RAID, Hyper-V

-  Cấu hình Hyper-V2012

- Cấu hình Switch 

- Cài Secondary Server

- Cài Anti virus, Windows update

- Chuyển PM kế toán, PM chấm co6gn từ server cũ qua server mới

- Copy và Backup dữ liệu

- Cài đặt và cấu hình thiết bị lưu trữ NAS

Ngày 5:  

- Áp dụng các Policy của BGĐ công ty

- Cấu hình bảo mật USB - Lan - FTP - Cloud 

- Cấu hình Email server nội bộ, giải quyết vấn đề email trả về IP black listed

- VPN và làm các Reports cho BGĐ công ty Văn Lang.

Dự án đạt 100% yêu cầu về tiến độ và các mục tiêu đặt ra ban đầu

24/4/2017

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác