Dịch vụ Quản lý, Bảo Trì hệ thống mạng

Thách thức của doanh nghiệp: 

Đội ngũ nhân viên IT của các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những thách thức của việc duy trì và xử lý sự cố liên quan đến công nghệ mới, phức tạp và phải thường xuyên đối mặt với những yêu cầu thay đổi để đảm bảo tính sẵn dùng cho hệ thống kinh doanh. Và đồng thời, các doanh nghiệp còn phải đấu tranh để giữ các kỹ sư mạng đã được đào tạo và hy vọng sẽ làm giảm tiêu hao nhân lực ở mức tối thiểu,


 • Khó khăn trong việc thuê, đào tạo và giữ cán bộ CNTT chất lượng cao
 • Giảm chi phí bằng cách thuê ngoài và để tập trung nguồn lực vào những dự án và định hướng chiến lực phục vụ kinh doanh chính. 
 • Môi trường CNTT trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý


Giải pháp của chúng tôi


CSIT với đội ngũ kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý hệ thống CNTT sẽ giúp khách hàng tập trung vào kinh doanh để đem lại lợi nhuận cao nhất.


Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng “Maintenance Services” thực hiện việc bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance), bảo trì, khắc phục sự cố (Incident Maintenance), dịch vụ thay thế phần cứng dựa trên các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy trình để đáp ứng yêu cầu cam kết dịch vụ SLAs (Service Level Agreement).

 

  

 

Lợi ích cho doanh nghiệp

 • Các lợi ích từ dịch vụ Quản lý mạng của CSIT đem lại cho doanh nghiệp bao gồm: 
 • Nâng cao hiệu quả và tính sẵn sang hệ thống. 
 • Giảm thời gian chết bằng cách nhận diện những rủi ro, vấn đề tiềm ẩn và giải quyết trước khi xảy ra. 
 • Quản lý nguồn lực CNTT mềm dẻo (tài chính, kỹ năng, đào tạo, dự án cần) hiệu quả hơn. 
 • Khả năng triển khai, quản lý và vận hành các giải pháp phức tạp. 
 • 24x7 kết nối với các chuyên gia hàng đầu. 
 • Cải thiện chi phí chủ sở hữu. 
 • Biết trước chi phí hàng tháng. 

Đề xuất dịch vụ:

Giám sát lỗi và chất lượng của cơ sở hạ tầng mạng của khách hàng 
Giám sát các sự cố cung cấp cơ chế chủ động cảnh báo, xác định và cô lập giúp đáp ứng nhanh hơn trong việc khắc phục sự cố. Việc theo dõi hiệu suất cung cấp thông tin về việc sử dụng tài nguyên và hiệu suất của thiết bị cả thời gian thực lẫn thông tin trước đó (historical information). Song song với việc trợ giúp hoạch định khả năng sử dụng thiết bị trong tương lai, nó cũng khoanh vùng cơ sở hạ tầng có vấn đề về hiệu suất.


Giám sát và quản lý các sự kiện cả ngày lẫn đêm 
Việc quản lý sự cố bao gồm việc ghi “log” các sự kiện vào hệ thống quản lý “log”. Ngoài ra nó cũng bao gồm quá trình leo thang của sự kiện (đến nhóm hỗ trợ dự án cấp cao / các chuyên gia / ban lãnh đạo CSIT) đến khi sự cố được giải quyết và đóng lại.

Vận hành và quản trị mạng 
CSIT cung cấp dịch vụ vận hành các hoạt động thường nhật của mạng, "quản lý thay đổi" và "quản lý cấu hình"… Các kỹ sư có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ khuyến cáo, đưa ra giải pháp,  xử lý, khắc phục các sự cố phức tạp bao gồm cả việc cấu hình lại hệ thống mạng nâng cao.

Tư vấn 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về hạ tầng CNTT để đáp ứng yêu cầu xây dựng mới của khách hàng, hoặc cải tiến cơ sở hạ tầng CNTT hiện có đề đáp ứng khả năng hồi phục nhanh, tính bảo mật và hiệu suất hoạt động...

Báo cáo 
Khách hàng được cấp quyền truy cập vào web portal để xem các lỗi và tình trạng hiệu suất của mạng.

Chi phí 

Khách hàng sẽ được CSIT tư vấn miễn phí và hỗ trợ giải pháp tốt với chi phí phù hợp với khách hàng