CSIT Company

CSIT có tất cả các yếu tố cần thiết của một doanh nghiệp được sáng lập để cống hiến và đem lại chuyên môn cao qua ngành công nghiệp viễn thông, bán lẻ, cơ sở hạ tầng. CSIT chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Viễn thông, là một đội ngũ có sự kết hợp linh hoạt giữa chuyên môn tư vấn, kiến thức kỹ thuật với kinh nghiệm

SAMSUNG 16GB DDR3 1066 240-PIN DDR3 ECC REGISTERED (PC3 8500)

Thông tin sản phẩm Samsung 16GB DDR3 1066 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 8500)

Samsung 16GB DDR3 1066 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 8500)

3.420.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm Samsung 16GB DDR3 1066 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 8500)

Samsung 16GB DDR3 1066 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 8500)