CSIT Company

CSIT có tất cả các yếu tố cần thiết của một doanh nghiệp được sáng lập để cống hiến và đem lại chuyên môn cao qua ngành công nghiệp viễn thông, bán lẻ, cơ sở hạ tầng. CSIT chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Viễn thông, là một đội ngũ có sự kết hợp linh hoạt giữa chuyên môn tư vấn, kiến thức kỹ thuật với kinh nghiệm

POLYCOM HDX 7000 series

Thông tin thêm về POLYCOM HDX 7000 series

+ Âm thanh, hình ảnh, nội dung chia sẻ High Definition
+ Tích hợp điều khiển đa điểm (4 điểm)
+ Kết nối linh hoạt: BRI. PRI, V.35
+ Chứa đựng các giải pháp then chốt của Polycom...

155.500.000 ₫

Số lượng

Thông tin thêm về POLYCOM HDX 7000 series

+ Âm thanh, hình ảnh, nội dung chia sẻ High Definition
+ Tích hợp điều khiển đa điểm (4 điểm)
+ Kết nối linh hoạt: BRI. PRI, V.35
+ Chứa đựng các giải pháp then chốt của Polycom...