Triển khai dự án Hạ tầng CNTT cho cty Hải Nam

Tổng quan

Là cty lớn với nhiều chi nhánh trong và ngoài nước chuyên sản xuất tủ điện và bảng điện cung cấp cho các cty và tập đoàn lớn như EVN, v.v…

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trạng: Hệ thống share files server đã cũ và không chuyên dụng, không được backup chuyên nghiệp nên dễ xảy ra tình trạng mất mát dữ liệu, không ổn định v.v..

 

Giải pháp CSIT đã thực hiện:

 1/ Nâng cấp, cài đặt Server mới chuyên dụng cho hệ thống và chuyển dữ liệu từ server cũ sang server mới mà không làm gián đoạn công việc của các phòng ban

  • Kiểm tra hệ thống kết nối mạng và các thiết bị cũ.
  • Cài đặt server cũ từ win server 2003 lên Server 2008
  • Lắp đặt và cấu hình hệ thống NAS để backup dữ liệu của toàn bộ cty
  • Từng bước thực hiện các công việc theo qui trình và tài liệu của nhóm nghiên cứu công ty CSIT.
  • Cài đặt hệ thống Firewall mới

 2/ Lắp đặt và cài đặt server mới cho chi nhánh ở MYANMA

  •  Thiết lập VPN để các chi nhánh cho thể kết nối dữ liệu với nhau một cách bảo mật.


Các tin khác